Logotyp

Tak, jak na některém místě na nás zapůsobí génius loci, podobně by mělo fungovat i logo.
Mělo by se u něj v rámci možností poznat nebo alespoň vycítit o koho, co, se jedná. Jaká je jeho specializace, jakému oboru se věnuje. je to ikonické znázornění ducha a práce subjektu.

Stránky: 1 2