Slušivý
kabát

Nepochybně další důležitou věcí
pro Váš produkt je jeho obal.
A to nejen zapracovanou grafikou,
ale i z hlediska materiálových vlastností,
nativního kompletování a užívání
až po povrchové úpravy,
ale i logistickými požadavky.